Akce a novinky

Program na květen


2.5.

Oční vyšetření

6.5.

Zápis dětí do MŠ

7.5.

Besídka ke dni matek

14.5.

Beseda o přírodě 

27.5.

Výlet

Polodenní výlet do Planetária Brno

31.5.

Oslava Dne dětí s opékáním

Během dopoledního programu

 Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání


Ředitelka Mateřské školy Letonice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Školní 162, 683 35 Letonice v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 do Mateřské školy Letonice, Školní 162, 683 35 Letonice:

Registrační číslo      

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

 

 

Žádám žadatele (zákonného zástupce), aby přišel v termínu 13. – 17. 5. 2019 v době provozu MŠ podepsat Rozhodnutí o přijetí.

Zároveň žádám o dodání chybějících dokumentů. Bez nich nebude „Rozhodnutí“ vydáno.