Akce a novinky

Červen

 Od  5.6. 

Bude vyvěšeno tablo předškoláků na obvyklém místě. 

 

20.6. 

Pasování předškoláků   

Ve třídě kočiček v 15:30 

 

PROSÍME RODIČE NEVYSTUPUJÍCÍCH DĚTÍ,  

ABY SI DĚTI DO VYSTOUPENÍ VYZVEDLI,  

DĚKUJEME

 

 

Během června se vydáme na polodenní vycházku k rybníku a do lesa, sledujte proto nástěnku, abyste mohli své děti před touto vycházkou natřít opalovacím krémem nebo nastříkat repelentem. Termín upřesníme podle aktuálního počasí.


 Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání


Ředitelka Mateřské školy Letonice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Školní 162, 683 35 Letonice v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 do Mateřské školy Letonice, Školní 162, 683 35 Letonice:

Registrační číslo      

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

 

 

Žádám žadatele (zákonného zástupce), aby přišel v termínu 13. – 17. 5. 2019 v době provozu MŠ podepsat Rozhodnutí o přijetí.

Zároveň žádám o dodání chybějících dokumentů. Bez nich nebude „Rozhodnutí“ vydáno.