Akce a novinky

ŘÍJEN

 

4. 10.

Vystoupení předškolních dětí na besedě pro seniory


7.10.

Divadelní představení

(v rámci dopoledního programu)


9.10.

Logopedické vyšetření nahlášených dětí

(během dopoledního programu)


12.10.

Účast při obřadu Vítání občánků


14.10.

Kouzelnické vystoupení

(během dopoledního programu)


V tomto měsíci se také uskuteční beseda s myslivci.INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ 

 

 • provoz Mateřské školy Letonice pro školní rok 2019 / 2020 je od 6:45 – 16:00 hodin 
 • rodiče přivádějí děti do 8:30 hodin, ve výjimečných případech a po dohodě s učitelkou i později. 
 • vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12:00 – 12:15 hodin. 
 •  zákonný zástupce (nebo jím pověřená osoba) má povinnost dítě osobně předat paní učitelce zcela zdravé 
 • je nezbytně nutné nahlásit p. učitelce změny v osobních datech (např. změna trvalého bydliště, telefonního kontaktu apod.) 
 • úplata za předškolní vzdělávání je 210 Kč za měsíc, tato úplata je vybírána počátkem září jednorázově za měsíc 9., 10., 11. a 12. 2019, dále pak počátkem ledna za 1., 2., 3. a počátkem dubna za 4., 5., 6. 2020 

 

 • při nástupu dítěte do MŠ vyplní zákonný zástupce dítěte Přihlášku ke školnímu stravování 
 • stravné se hradí předem (následující měsíc bude odhlášená strava v předchozím měsíci odečtena) a to stržením inkasa. Proto si prosím s předstihem nastavte na svém účtu povolení k inkasu s platností od 1. 9. 2019 na max. výši 700 Kč, jehož číslo nahlásíte vedoucí školního stravování. Strhávat se bude na účet školního stravování 115 – 947590277/0100. 
 • omluvit dítě z docházky (a tím pádem i ze stravování) můžete dopředu nahlášením paní učitelce nebo v ten daný den do 7:00 hodin na tel. č. 515 539 345 (kuchyně) nebo  
 • 517 383 760 (třída MŠ). Informace si vzájemně předáme. V případě, že takto nestihnete učinit, je možné si 1. den nemoci dítěte vyzvednout oběd nachystaný ve školní kuchyni do přinesených jídlonosičů v době od 11:15 – 11:30 hodin. 
 • pokud si budete chtít vaše dítě mimořádně vyzvednout po obědě, nahlásíte tuto skutečnost ráno paní učitelce při předávání a odpolední svačinka vám bude ten den odečtena 

 

               CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

 

 • vhodné oblečení do třídy – pohodlné kalhoty, tepláky, legíny, tričko, (myslete na to, že se děti ve třídě pohybují, mohou se ušpinit při výtvarných činnostech či při jídle) 
 • vhodnou obuv do třídy – z bezpečnostních důvodů bačkůrky s pevnou patou a správné velikosti, rozhodně ne pantofle či gumové „crosky“ 
 • náhradní oblečení – v sáčku v šatní skříňce pro případ nutnosti převlečení (spodní prádlo, tepláky, triko, ponožky) + pláštěnku 
 • vhodné oblečení na zahradu – z hygienických důvodů vždy jiné než má dítě do třídy, takové, které mu nebrání ve volném pohybu a je přiměřené aktuálnímu počasí 
 • vhodnou obuv na zahradu – z bezpečnostních důvodů obuv pevnou, která dítě neomezuje při pohybu v členitém a nerovném terénu či v písku (rozhodně ne sandálky) 
 • menší hrníček (nejlépe s ouškem) na pitný režim 
 • děti nahlášené k odpolednímu odpočinku (spaní) si přinesou pyžamko v plátěném pytlíku, které si každý pátek odnese domů a v pondělí ráno přinese čisté 

 

Doporučujeme pečlivě sledovat nástěnku v šatně, kde jsou aktuálně zveřejňovány důležité informace. 

Žádáme zákonné zástupce, aby všechny věci svému dítěti podepsali (stačí permanentní fixou). 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás prosím kontaktujte, rádi vám pomůžeme.