Akce a novinky


ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY SE BUDE KONAT V PÁTEK 25. 6. 2021.

PŘIVEĎTE, PROSÍM, SVÉ PŘEDŠKOLÁČKY K BRANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V 17:00 V OBLEČENÍ, KTERÉ SI MŮŽE UŠPINIT, A SE SVÍTILNOU, A OPĚT SI JE ZDE V 18:00 VYZVEDNETE.

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY BUDOU OD 10. 5. 2021

MATEŘSKÉ ŠKOLY OTEVŘENY PRO VŠECHNY DĚTI BEZ POVINNOSTI TESTOVÁNÍ.


Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021

priloha_892750312_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021ZÁPIS 2021-2022


INFORMACE K ZÁPISU

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

KRITÉRIA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ

PÍSEMNÁ DOHODA

EVIDENČNÍ LIST

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮMATEŘSKÁ ŠKOLA LETONICE OZNAMUJE, ŽE DNE 12.04.2021 OD 08.00 – 17.00 HOD BUDOU U 1. VCHODU DO BUDOVY MŠ K VYZVEDNUTÍ FORMULÁŘE K ZÁPISU DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LETONICE SE NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ MŠMT USKUTEČNÍ DISTANČNÍ FORMOU. VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE ODEVZDEJTE DNE 03.05.2021 V DOBĚ OD 08.00 – 17.00 HOD V MŠ LETONICE. (BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU PŘILOŽENY K FORMULÁŘŮM). 


VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OZNAMUJE RODIČŮM, ŽE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY DNE 26. 2. 2021 BUDE MŠ LETONICE OD 1. 3. 2021  UZAVŘENA.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., jsou děti s povinným předškolním vzděláváním povinni zúčastnit se distančního vzdělávání. Distanční výuka bude probíhat formou off – line výuky (vyplňováním pracovních listů, výtvarnými a pracovními činnostmi, poslechem pohádek, písní… apod.). Materiály na daný týden budou zveřejňovány v době uzavření MŠ na našem webu každé úterý.

Veškeré práce dětí (pracovní listy či výrobky) zákonní zástupci odevzdají během prvního týdne provozu mateřské školy po její znovuotevření paní učitelce.


PŘIPOMÍNÁME NAŘÍZENÍ VLÁDY :

(viz Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid – 19 ze dne 24. 8. 2020)

  • ROUŠKY VE VŠECH     VNITŘNÍCH PROSTORECH

(děti a pedagogičtí pracovníci zde nemají povinnost nosit roušky)

  • MYTÍ RUKOU PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY (20 až 30 sekund teplou vodou a dezinfekčním mýdlem)


Čerpání ošetřovného 

Správa sociálního zabezpečení žádost o čerpání ošetřovného pro rodiče žáků „zjednodušila“. Nově je potřeba využít interaktivní portál ČSSZ. Zde je adresa: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Zde naleznete tiskovou zprávu, návody a pokyny k vyplnění formulářů. 

Tisková-zpráva.pdf

Návod-Žádost-o-ošetřovné.pdf

Návod-Záznamy-zaměstnavatele.pdf

Pokyny-Záznamy-zaměstnavatele-1.pdf


STRAVOVÁNÍ

DODRŽUJTE DŮSLEDNĚ ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY DO 7:00 HODIN!

Z DŮVODU HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ NEBUDE NEODHLÁŠENÁ STRAVA VYDÁVÁNA K ODBĚRU DOMŮ.


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

  PŘÍLOHA


UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

CITACE Z MANUÁLU MŠMT PRO PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19:


Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).


Dítěti / žákovi / studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.
PROGRAM NA ROK  2020/2021

V průběhu roku budou doplňovány akce dle aktuální nabídky.

Každý měsíc budou na nástěnce zveřejněny detailní informace o jednotlivých akcích.

ZÁŘÍ 2020

- ADAPTACE DĚTÍ

- NÁVŠTĚVA FARMY SLUNEČNICE

ŘÍJEN 2020

- BRAMBOROVÝ DEN

- VAŘENÍ ZELENINOVÉ POLÉVKY (práce dětí)

- FOCENÍ

- VÝROBA STRAŠIDÝLEK (práce rodičů a dětí)

LISTOPAD 2020

- POUŠTĚNÍ DRAKA

- DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

- KAŠTANIÁDA

PROSINEC 2020

-KOUZELNÍK

- MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

-DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

-VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DĚTI S PŘEDÁNÍM

DÁREČKŮ OD MŠ

- VÝROBA PŘÁNÍČEK DO DOMOVA PRO SENIORY

- DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

-VÝROVA VÁNOČNÍCH DÁREČKŮ

LEDEN 2021

- STAVĚNÍ SNĚHULÁKA (dle podmínek)

ÚNOR 2021

- KARNEVAL

- NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ

- DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Březen 2021

- NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

- ZOPOJENÍ RODIČŮ DO AKCE „čteme dětem pohádky“

- VÍTÁNÍ JARA - PŘÁNÍČKA

- BESEDA SE VČELAŘEM

Duben 2021

- BESEDA S POLICIÍ ČR

- BESEDA O PŘÍRODĚ

- BESEDA S HASIČI

- REJ ČARODĚJNIC

KVĚTEN 2021

- POLODENNÍ VYCHÁZKA K RYBNÍKU

- FOTOGRAFOVÁNÍ

- VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK

- ZÁPIS DO MŠ

- BESEDA SE ČLENY ČČK

ČERVEN 2021

- OSLAVA DNE DĚTÍ S OPÉKÁNÍM

- ŠKOLNÍ VÝLET

- TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ

- SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY