Informace

CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 •  vhodné oblečení do třídy – pohodlné kalhoty, tepláky, legíny, tričko, (myslete na to, že se děti ve třídě pohybují, mohou se ušpinit při výtvarných činnostech či při jídle) 
 • vhodnou obuv do třídy – z bezpečnostních důvodů bačkůrky s pevnou patou a správné velikosti, rozhodně ne pantofle či gumové „crosky“ 
 • náhradní oblečení – v sáčku v šatní skříňce pro případ nutnosti převlečení (spodní prádlo, tepláky, triko, ponožky) + pláštěnku 
 • vhodné oblečení na pobyt venku – z hygienických důvodů vždy jiné než má dítě do třídy, takové, které mu nebrání ve volném pohybu a je přiměřené aktuálnímu počasí 
 • vhodnou obuv na pobyt venku – z bezpečnostních důvodů obuv pevnou, která dítě neomezuje při pohybu v členitém a nerovném terénu či v písku (rozhodně ne sandálky) 
 • menší hrníček (nejlépe s ouškem) na pitný režim 
 • děti nahlášené k odpolednímu odpočinku (spaní) si přinesou pyžamko v plátěném pytlíku, které si každý pátek odnese domů a v pondělí ráno přinese čisté 
 •  POBYT VENKU


Doporučujeme pečlivě sledovat nástěnku v šatně, kde jsou aktuálně zveřejňovány důležité informace. 

Žádáme zákonné zástupce, aby všechny věci svému dítěti podepsali (stačí permanentní fixou). 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás prosím kontaktujte, rádi vám pomůžeme.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ 


 • provoz Mateřské školy Letonice pro školní rok 2020 / 2021 je od 6:45 – 16:00 hodin 
 • rodiče přivádějí děti do 8:30 hodin, ve výjimečných případech a po dohodě s učitelkou i později. 
 • vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12:00 – 12:15 hodin. 
 •  zákonný zástupce (nebo jím pověřená osoba) má povinnost dítě osobně předat paní učitelce zcela zdravé 
 • je nezbytně nutné nahlásit p. učitelce změny v osobních datech (např. změna trvalého bydliště, telefonního kontaktu apod.) 
 • úplata za předškolní vzdělávání je 210 Kč za měsíc, tato úplata je vybírána počátkem září jednorázově za měsíc 9., 10., 11. a 12. 20120, dále pak počátkem ledna za 1., 2., 3. a počátkem dubna za 4., 5., 6. 2021
 • při nástupu dítěte do MŠ vyplní zákonný zástupce dítěte Přihlášku ke školnímu stravování 
 • stravné se hradí předem (následující měsíc bude odhlášená strava v předchozím měsíci odečtena) a to stržením inkasa. Proto si prosím s předstihem nastavte na svém účtu povolení k inkasu s platností od 1. 9. 2020 na max. výši 700 Kč, jehož číslo nahlásíte vedoucí školního stravování. Strhávat se bude na účet školního stravování 115 – 947590277/0100. 
 • omluvit dítě z docházky (a tím pádem i ze stravování) můžete dopředu nahlášením paní učitelce nebo v ten daný den do 7:00 hodin na tel. č. 515 539 345 (kuchyně) nebo 517 383 760 (třída MŠ). Informace si vzájemně předáme. V případě, že takto nestihnete učinit, je možné si 1. den nemoci dítěte vyzvednout oběd nachystaný ve školní kuchyni do přinesených jídlonosičů v době od 11:15 – 11:30 hodin. 
 • pokud si budete chtít vaše dítě mimořádně vyzvednout po obědě, nahlásíte tuto skutečnost ráno paní učitelce při předávání a odpolední svačinka vám bude ten den odečtena