Rozpočet

Mateřská škola Letonice, okres Vyškov, příspěvková organizace


Rozpočet příspěvkové organizace 2019
zaokrouhleno na celé Kč
Schválený rozpočet 2018
Plnění k 30.9.2018
Předpoklad rozpočtu 2019

Výnosy celkem 4 458 400 Kč 3 412 202 Kč 5 350 000 Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatele (OÚ)  na provoz  680 000 Kč 510 000 Kč 680 000 Kč
Dotace SR, EU na osobní náklady, ONIV 3 018 400 Kč 2 483 332 Kč 3 900 000 Kč
Ostatní neinvestiční výnosy - provoz     (úplata MŠ, ostatní výnosy) 240 000 Kč 60 068 Kč 170 000 Kč
Stravné ŠJ 520 000 Kč 358 802 Kč 600 000 Kč
Náklady celkem 4 458 400 Kč 3 307 632 Kč 5 350 000 Kč
Osobní náklady (vč. Vzdělávání) 3 122 000 Kč 2 484 400 Kč 3 850 000 Kč
Provozní náklady, ONIV  816 400 Kč 468 901 Kč 900 000 Kč
Potraviny ŠJ 520 000 Kč 354 331 Kč 600 000 Kč


Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021 zaokrouhleno na celé Kč
Výhled rozpočtu 2020
Výhled rozpočtu 2021


Výnosy celkem 6 280 000 Kč 7 020 000 Kč

Neinvestiční příspěvek zřizovatele (OÚ)  na provoz  680 000 Kč 700 000 Kč

Dotace SR, EU na osobní náklady, ONIV 4 800 000 Kč 5 500 000 Kč

Ostatní neinvestiční výnosy - provoz     (úplata MŠ, ostatní výnosy) 170 000 Kč 170 000 Kč

Stravné ŠJ 630 000 Kč 650 000 Kč

Náklady celkem 6 280 000 Kč 7 020 000 Kč

Osobní náklady (vč. Vzdělávání) 4 700 000 Kč 5 400 000 Kč

Provozní náklady, ONIV  950 000 Kč 970 000 Kč

Potraviny ŠJ 630 000 Kč 650 000 Kč