O mateřské škole

Budova školy je situována v klidné části vesnice. V současné době je mateřská škola dvojtřídní, třetí třída je nově zrekonstruovaná a využívaná ke školním akcím. Okolo MŠ je prostorná zahrada, která se osázena bohatým porostem a umožňuje tak soukromí a odpočinek všem dětem. Je vybavena nářadím, houpačkami, pískovištěm se sluneční clonou a krytem proti znečištění písku zvířaty. V přízemí budovy je vlastní školní kuchyně a jídelna. Filozofií naší MŠ je vytvořit dětem prostředí, které se maximálně přizpůsobuje vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku a kde jsou vývojová specifika v plné míře respektována. V našem školním vzdělávacím programu, s názvem "Cestička do světa" děti poznávají, že svět je zajímavý a pestrý a zaslouží si jejich pozornost. Naším cílem a snahou je, aby děti žily v prostředí, v němž se cítí jistě, bezpečně a spokojeně. Chceme mít na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace.

Mateřská škola v roce 1941

Z historie mateřské školy

První mateřská škola v Letonicích byla otevřena 1. září v roce 1949. Umístěna byla v budově bývalé staré školy (nynější obřadní síň), v jedné velké místnosti, která byla vybavena pouze pěti stolky, třiceti židličkami a starými školními lavicemi. Hračky a učební pomůcky nebyly téměř žádné. První rádio a gramofon byl zakoupen pro MŠ na vánoce v roce 1950. Mateřská škola měla jednu třídu, ve které bylo zapsáno celkem 52 dětí od dvou do šesti let. Provoz školy byl celodenní s hodinovou polední přestávkou na oběd. První ředitelkou mateřské školy byla paní Anna Durková ze Slavkova u Brna.

Prostory mateřské školy však nebyly po stránce hygienické vyhovující a proto se rozhodlo v roce 1977 o výstavbě nové mateřské školy. Stavba byla zahájena v roce 1978 a v roce 1981 byla mateřská škola dokončena. 1. října 1981 proběhlo slavnostní otevření. Velké zásluhy na výstavbě měli především společenské organizace a rodiče dětí. V budově školy byla vybudována školní kuchyně s kapacitou pro 160 strávníků a poskytuje stravování i žákům základní školy.

Mateřská škola v roce 1941